STRONA GŁÓWNA

Witamy na stronie firmy APUS!

Nasza firma jest obecna na rynku szkoleniowym od 2004 roku.
Tworzyliśmy ją i nadal tworzymy z rosnąym zaangażowaniem i przekonaniem, że wszystkie działania, w które wkłada się pasję dają najlepsze efekty. Od 2004 r. dbamy o każdy szczegół i wciąż podnosimy standardy pracy, by w pełni profesjonalnie realizować zadania powierzone nam przez Klientów oraz realizować nasze motto:

„W SPOŁECZEŃTSWIE  OPARTYM  NA WIEDZY  WIELE   ZALEŻY  OD  SAMYCH LUDZI”

poprzez zapewnienie profesjonalnych szkoleń dzięki którym uczestnicy podwyższają swoje umiejętności i kwalifikacje.

Obszar działania

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NASZĄ SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ PROSZĘ KLIKNĄĆ W ODPOWIEDNIE MENU PO PRAWEJ STRONIE.

 

Najważniejsze informacje o nas:

kimjestesmy.jpg

 

 

Dbając o najwyższą jakość wykonywanych zadań, nasza kadra wciąż podnosi swoje kwalifikacje na specjalistycznych szkoleniach, a w firmie wdrażane są procedury mające na celu stałe podnoszenie jakości usług. Potwierdzają to liczne certyfikaty. Jako pierwsi wprowadziliśmy na Częstochowski rynek szkoleniowy wiele nowości - m.in. - symulacyjne gry biznesowe w szkoleniach (więcej o tych innowacyjnych narzędziach w sekcji GRY SYMULACYJNE)!!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i zapraszamy do współpracy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obowiązek informacyjny

 

Informacja o ochronie danych osobowych

APUS Robert Meller (dalej „APUS”) z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Jasnogórskiej 15/11, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

APUS Robert Meller może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim:

 1. podmiotom, z którymi APUS ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji świadczonych przez nas usług, realizacji obowiązków przewidzianych prawem, ochrony praw APUS zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu APUS w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności APUS może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy hostujące serwery, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia naszych usług.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z APUS umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez APUS,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

APUS zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

Dane osobowe będą przechowywane przez APUS i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i APUS.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od APUS potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. APUS dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a APUS ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, APUS wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez APUS oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na APUS może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z APUS, pod adresem: Jasnogórska 15/11, 42-202 Częstochowa lub pod adresem e-mail biuro@apus.biz.pl

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Kurs obsługi kasy fiskalnej

Najbliższy termin kursu ?

Obecnie prowadzimy zapisy na termin 13.01.2016.

Ilość miejsc ograniczona.

Cel kursu ?

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego obsługiwania kasy fiskalnej, zapoznanie z zagadnieniami związanymi z kasą fiskalną, oraz praktyczna nauka obsługi kasy fiskalnej

Jaki dokument otrzyma Uczestnik po ukończeniu kursu?

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym z praktycznej obsługi kasy fiskalnej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu „Obsługa kas fiskalnych” na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 poz. 622).

Ile trwa kurs?

Kurs trwa 2 dni – łącznie 10 godzin dydaktycznych.

Jaka jest cena kursu?

Cena kursu wynosi 175zł za jedną osobę.

Chętnych zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy na kurs komputerowy w promocyjnych cenach - ostatnie wolne miejsca !!

komputer11.jpg

Dlaczego warto realizować doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne z APUS?

2 - PORADNICTWO I DORADZTWO - eLearning - na stronÄ.jpg

Pakiet dodatkowych korzyści jak dostęp do bazy e-learningowej w cenie usługi,
to szansa dla uczestników szkoleń Ośrodków Pomocy Społecznej dla których
stale realizujemy doradztwo i poradnictwo.

Zapraszamy do kontaktu:

APUS

ul. Jasnogórska 15 lokal 11

42-200 Czestochowa

34-361-56-15

biuro@apus.biz.pl

www.apus.biz.pl

Zapraszamy do korzystania ze szkoleń zawodowych w 2014 roku!

Już dziś mogą Państwo zapisać się na szkolenia, które będą systematycznie w ciągu roku uruchamiane,
rezerwując miejsce na wybranym kierunku, otrzymają Państwo informacje o przewidywalnych terminach rozpoczęcia.

Zapraszamy do kliknięcia w poniższy obrazek by sprawdzić listę szkoleń - dla instytucji PUP czy GOPS/MOPS świadczymy również szerszy zakres szkoleń, w tym przypadku zapraszamy do składania zapytań ofertowych - każdą wycenę tworzymy indywidualnie.

 

kotylion az2014.jpg

OFERTA
WYNAJEM SAL I BIUR
SYS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

JESTEŚMY CZŁONKIEM

POLUB NAS